lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputationer

26 oktober kl.14.15-16.00 i EC2:101

Gustaf Sjöberg vid Institutionen för handelsrätt försvarar sin doktorsavhandling.

Gustaf Sjöberg har för avläggande av doktorsexamen i handelsrätt författat en vetenskaplig avhandling med titeln Reglering av banker.


Fakultetsopponent är professor Daniel Stattin, Uppsala universitet.

Disputationen är den 26 oktober kl. 14.15 i EC2-101, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Ole Römers väg 6, Lund.

Läs mer om avhandlingen