lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsrättslig grundkurs, 30 hp

KURSKOD: HARA26

Arbetsrättslig grundkurs består av två delkurser; Arbetsrätt I och Juridisk översiktskurs.

Delkurs I (Arbetsrätt I) erbjuder en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning mot arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Därutöver behandlas innehållet i central lagstiftning beträffande förenings- och förhandlingsrätten, medbestämmande, kollektivavtal, stridsrätt m.m. Vidare ingår den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning, anställningsskydd, diskriminering, arbetsmiljö, arbetstid, semester m.m. På den offentliga arbetsrättens område behandlas framförallt lagen om offentlig anställning.

Delkurs II (Juridisk översiktskurs) är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken. Tyngdpunkten ligger på förmögenhetsrätten, särskilt avtalsrätt, köprätt och associationsrätt.

Schema

Delkurs I - Arbetsrätt I Schema HT 2020

Delkurs II - Juridisk översiktskurs Schema VT 2020

Kursplan och litteraturlistor

HARA26 Kursplan  HT 2020

Delkurs I - Arbetsrätt I Kurslitteratur HT 2020

Delkurs II - Juridisk översiktskurs Kurslitteratur VT 2020

Novischguide HT 2020