lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Miljörätt 

KURSkod: HARA27

Hållbar utveckling med fokus på miljörätt! Kursen omfattar samhällets organisation, förvaltningslag, offentlighet och sekretess. Fokus är svensk miljörätt och EU-miljörätt, men även internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU. Annan lagstiftning av betydelse berörs också, till exempel plan- och bygglagen. Hur hanteras ett miljöärende? Hur fungerar tillståndsprövning och tillsyn? Vem har getts rättsliga möjligheter att delta i processen? Den här typen av frågor besvaras under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar samt projektarbete.

 

Schema

HARA27 Schema HT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARA27 Kursplan HT 2020

HARA27 Kurslitteratur HT 2020

Kontakt

Pernilla Håkansson
Koordinator

pernilla.hakansson@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 99
Rum: EC2-385