lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Rättsliga aspekter på artificiell intelligens, 7,5 hp

Kurskod: harh02

Kursen ger en orientering avseende rättsliga aspekter som kan uppkomma vid användning av artificiell intelligens och maskininlärning inom olika branscher samt om föremål som kan styras eller utbyta data över internet (sakernas internet). Vissa frågor är relevanta för samtliga branscher, såsom till exempel säkerhet, ansvar, transparens och dataskydd. Andra rättsliga aspekter är mer ämnesspecifika. Kursen belyser och problematiserar även fördelar och nackdelar ur ett juridiskt perspektiv med att använda artificiell intelligens och maskininlärning.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna kommer studenterna att få skilda problem presenterade. Dessa problem ska sedan lösas i mindre grupper och redovisas i slutet av seminariet. Under kursen ska studenten även individuellt och självständigt författa promemorior och muntligt redovisa dessa.

Denna kurs ges första gången HT 2019.

Schema

HARH02 Schema HT 2019

Kursplan och litteraturlista

HARH02 Kursplan HT 2019

HARH02 Litteraturlista HT 2019