lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 hp

KURSKOD: HARH13

Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, som önskar specialisera sig inom handelsrätt. Den riktar sig också till ekonomer, jurister och andra yrkesverksamma inom näringsliv eller offentlig förvaltning, som arbetar med och vill fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt.

Kursen gavs första gången HT 2019. Den ersätter delvis kursen HARH01 Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete.

Schema

HARH13 Schema HT 2020 publiceras inom kort

Kursplan och litteraturlista

HARH13 Kursplan HT 2020 

HARH13 Kurslitteratur HT 2020

Kontakt

Pernilla Håkansson
Koordinator

pernilla.hakansson@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 99
Rum: EC2-385