lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Cécile Brokelind

Ämnen

Skatterätt, EU-rätt, EU skatterätt, handelsrätt

Bakgrund

Verksam sedan många år inom internationell skatterätt, först som redaktör för en fransk skatterättslig tidskrift (1987-1989), sedan som skattekonsult på en internationell revisionsbyrå i Paris (1989-1992).

I avhandlingen ”Une interprétation de la directive sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990”, analyserades det första EG-direktivet på området direkt beskattning, som behandlar beskattningen av vinstutdelning från dotter- till moderföretag inom Europeiska Unionen.

Post-doc projekt:
Det första projektet (2001) behandlade vissa juridiska frågor i samband med implementeringen av euron i franskspråkiga länder. Det andra projektet (2002-2005) var en tvärvetenskaplig studie av teknologiöverföringar, särskilt med avseende på beskattning av royalty, som ingick som en del i ett större projekt ”Skatter inom och utom Europas gränser”, som i sin tur var ett delprojekt inom Centrum För Europaforsknings ramprojekt om Europas gränser.

Vid sidan om detta har också en del tid riktat sig främst mot komparativ skatterätt samt EU-rätt och WTO-frågor. Nuvarande projekt syftar till att jämföra olika EU- medlemsstaters reaktioner på EG domstolens beslut om icke diskrimineringsfrågor inom direkt beskattning. En internationell konferens på detta tema arrangerades i Lund i juni 2006. Sedan 2006 har GREIT nätverket samordnat konferenser om acte clair doktrinen, rättsåtgärder inom EU skatterätten, mänskliga rättigheter och skatterätten, gränsöverskridande mobilitet osv.. För publiceringen och för mer information, se nedan. Under 2013 hölls GREIT konferensen i Lund igen.

Under 2011 framåt bedrivs också forskning kring “Skatter, risk och tillväxt” i samarbete med NEK -LU, samt en två-årig deltids forskning om granskning av skattelagen ur ett juridiskt perspektiv i egen regi.

Parallellt pågår forskning om EU skatterätt tillsammans med GREIT nätverk, se nedan.

Under 2013-2017 kommer ett projekt om rättsförfarande missbruk som finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelsen bedrivas i samarbete med Maria Fritz.

Nätverk och Internationalisering

Inom Gruppen for Skatter vid Lunds Universitet (GSLU) har ett nätverk för EG och internationell skatterätt skapats med syfte att en gång per år ordna en konferens om aktuella och nya forskningsfrågor, “GREIT”: Group for Research on European and International Taxation” GREIT

2013 hölls den årliga GREIT konferensen med de främsta EU-skatterättsliga experterna den 19-20 juni i Lund. Ämnet för konferensen är "Rättsprincipernas funktion, status och påverkan i EU skatterätt".
För mer information

Huvudforsknings område omfattar sambandet mellan olika rättskällor och teorier kring överskridande transaktioner inom och utanför EU, vilket leder till regelkonkurrens och normkonflikter som måste lösas på nationella planen.

Under hösten 2009 skapas dessutom “ETIL” (European Tax Institute in Lund) av EHl i samband med Ernst &Young sponsring av forskning och utbildningsaktiviteter.

Medlem i IFA (International Fiscal Association), EATLP (European Association of Tax Law Professors), GREIT (Group for research in European and International Taxation), samt i redaktionskommittén för Svensk Skattetidning och Highlights and Insights in European Taxation (Kluwer NL).

Undervisningsområden

Har undervisat 15 år inom utbildningar som vänder sig till jurister eller ekonomer med internationell erfarenhet eller bakgrund. Deltar/ansvarar för följande kurser:

 • Masters of European and International Tax Law (MEIT) se MEIT

Publikationer

Monografier

 • Principles of Law: Function, Status and Impact in EU Tax Law, IBFD, 2014, Editor, Contributor.
 • Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law: Assessment of the Member States’ Responses to ECJ Case Law, IBFD, 2007, Editor/contributor.
 • Une interprétation de la directive sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990. Doktorsavhandling. Institutionen för handelsrätt & C. Brokelind. 2000. Distribution Editions Bryulant, Bruxelles. 390 s.
 • Towards an EC Tax Law, Handelsrättslig skriftserie nr 9, Institutionen för handelsrätt, 1993, 69 s.

Artiklar m.m.  

 • Constitutional Pluralism and prohibition of tax subsidies, working paper presented at the 9th GREIT conference http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2493115
 • Three New Swedish Direct Taxation Cases on their Way to the ECJ? European Taxation 2014, pp 385-391.
 • Tax Incentives, tax expenditures theories in R&D, the case of Sweden (with Åsa Hansson), World Tax Journal 2014 pp. 168-200.
 • Commentaire de l’arrêt C-613/10, Droit fiscal 2013 pp. 78-83.
 • Note on the Scania Metall case of 15 March 2013 of the Swedish Supreme Administrative Court, Highlights and Insights on European Taxation, n° 6, 2013, pp 23-32.
 • Case Note on Åkerberg Fransson, Highlights and Insights on European Taxation, April 2013, s. 5-17, and European Taxation n°4, 2013, pp. 5-17.
 • Pending cases at the ECJ, 2012, SvSkT 2013, n°1, s, 116-132.
 • The Outreach of EU law in direct taxation, in Litigating EU Tax Law in International, Nationa dn Non.EU National Courts,  Ed. D. Sarmiento & D. Jiménez-Valladolid de l’Hotellerid Fallois IBFD (7th GREIT annual conference), pp 207-211.
 • Pending cases at ECJ 2011, European Taxation 2012, n°8, s. 382-394
 • Riskkapitalstöd i Sverige – ett riskfyllt företag? SvSKT nr 3 2012, s. 220-239.
 • Aktuella mål avseende direkt skatt, SvSKT nr 2 2012, s.97-121.
 • Risk capital incentives, a risky business?, European Taxation nr 1 2012, s. 11-19.
 • Workers mobility, social security issues and taxation of frontier workers, the case of pensions, in Movement of Persons and Tax Mobility in the EU: Changing Winds, ed. Ana Paula Dourado IBFD (6th GREIT annual conference) pp. 329-350.
 • Commission vs Austria, fiscal representive, a comment, Highlights and Insights on European Taxation, December 2011, s. 34-41.
 • Does Article 50 of the Charter of Fundamental Rights only apply in cross-border situations? Highlights and Insights on European Taxation, May 2011, s. 21-25.
 • The Role of the EU in International Tax Policy and Human Rights. Does the EU need a policy on taxation and human rights? conference report 30 pages(IBFD 2011 in Human Rights and Taxation in Europe and in the World, edited by G.Kofler, P.Pistone, M Poiares Maduro, s. 113-128)
 • Betyder rätten att välja behandling som bosatt att de icke bosatta inte längre diskrimineras? SvSkT 5/2010, s. 564-573.
 • Article 10 du modèle de convention fiscale OCDE . In Modèle de Convention Fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune p.356-383 EDITIONS HELBING LICHTENHAHN
 • Internpriserna i gemenskapsrätten har äntligen kommit inför EGD i målet SGI (C-311/08) SvSkT 1/2010, s. 82-89.
 • Taxpayer Protection in Sweden in "CFE at 50 Years, Commemorative Book with a Special Focus on Taxpayer Rights and Taxpayer Charters", CFE 2009, s. 231-247.
 • Enhancing Taxpayers'Community Rights: A Tax Board for Advanced Rulings in EC Tax Law at the ECJ?, in Legal Remedies in EC Tax Law, 2009 IBFD pp 112-135.
 • 11 March 2009 decisions of the Supreme Administrative Court in group contribution cases. Comment. Highlights and Insights in European Taxation. Kluwer. 2009-5 nr 7.
 • STEKO Industriemontage GmbH. Deduction of depreciation of holdings in non-resident companies. Comment. Highlights and Insights in European Taxation. Kluwer. 2009-4.nr10.
 • Exit Taxation, Commission infringement procedure against Sweden. Comments. Highlights and Insights in European Taxation 2008.1.10.
 • Prövningstillstånd i förhandsbeskedsärenden-ett nygammalt förslag, med Leif Mutén, SvSkT 2008,8, s 568.
 • Les relations entre l'administration fiscale suédoise et les contribuables, in L'administration de l'impôt en France et dans le monde, l'Harmattan, collection "finances publiques" Ed. Marc Leroy pp 163-174.
 • Swedish national report on taxpayers’ rights protection. Report for conference in Lodz, Poland, May 2008, in W. Nykiel & M. Sek “Protection of Taxpayer’s Rights; European, International and Domestic Tax Law”, Wolters Kluwer Warsawa 2009, s. 328-348.
 • The Acte Clair Doctrine arising from the ECJ's DirectTax Case Law from a Swedish perspective: Use or Misuse? in The Acte Clair in EC Direct Tax Law IBFD 2008 s. 453-488.
 • Koncernbeskattningens framtid efter EGDs dom i målet Oy AA: SvSkT 8/2007, s. 529-537.
 • The ECJ's Case Law on Direct Taxation in Swedish Tax Courts: Skattenytt 1-2/2007, s. 36-49.
 • Lindex-målet: fortsättning och slut?: SvSkT 9/2006, s. 650-661.
 • The ECJ Bouanich case: The capital gains and dividend classification of share buy backs in Swedish tax law, European Taxation 6/2006, s. 268-275.
 • Suède: L'impact de la jurisprudence communautaire sur le juge de l'impôt direct en matière de fiscalité des groupes de sociétés, L'année fiscale, PUF, 2006, s.138-146.
 • Lindex-målet i sitt sammanhang: SvSkT 9/2005, s. 642-647.
 • Swedish Supreme Administrative Court Rejects Reference to ECJ Regarding Application of EC Parent-Subsidiary Directive: European Taxation 8/2005, s. 323-330.
 • Group Taxation and CFC Rules in Swedish Tax Cases: Tax Notes International, 18/7 2005, sid. 237-241
 • The Evolution of International Tax Law Applied To Global Trade,Intertax 2006 nr 3, pp.126-131.
 • Åttonde EATLP mötet i Paris - en innehållsöversikt- Svensk Skatte Tidning, 8/2004, sid. 557-565.
 • Cross Border Intra Group Financing in France after the Conseil d'Etat decisions of 30 December 2003: EC Tax Review nr 4/2004, sid. 181-188.
 • Royalty payments: Unresolved issues in the Interest and Royalty Directive: European Taxation nr 5/2004, sid. 252-258.
 • The amendments to the Parent/Subsidiary Directive, IUR 2004, sid. 12-15.
 • Les modifications proposées à la directive sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990: une amélioration? L'année fiscale, PUF, 2004, s. 73-93.
 • The Proposed Amendments to the Parent/Subsidiary Directive: Some Progress? European Taxation nr 12/2003, s. 451-456.
 • Föreslagna förändringar i moder/dotterbolagsdirektivet- några framsteg?: Svensk Skattetidning nr 6-7/2003, s. 435-445.
 • Ten years of application of the Parent/Subsidiary Directive: EC Tax Review nr 3/2003, s. 158-167.
 • Är CFC-reglerna förenliga med de bilaterala skatteavtalen? Den franska inställningen: Svensk Skatte Tidning nr 9/2002, s. 657-669.
 • Discussion of some legal issues raised by the introduction of the Euro: Institutet för Utländsk Rätt nr 1/2002, sid. 3-11.
 • Restitution av skatter uttagna i strid med EG-rätten, seminarium underlag, 1999. 4 sidor.
 • Konsekvenserna av felaktigt införlivande av att EG-direktiv: medlemsstaternas ansvar? Svensk Skattetidning 9/96, s. 900-904.
 • Den första konflikten gällande tolkningen av EG:s moderdotterbolagsdirektiv av den 23 juli 1993, Svensk Skattetidning 6-7/96, s.608-616.
 • Implementeringen av moder-dotterbolagsdirektivet i några medlemsstater, Svensk Skattetidning 4/1996, s. 298-339.

Cécile Brokelind
Professor

cecile.brokelind@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 67
Rum: EC2-331

Cécile Brokelind