lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds skatteakademi

Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet.

 

Bäste deltagare i Lunds Skatteakademis seminarieverksamhet!

 

Vi kan konstatera att det senaste året varit märkligt i många avseenden och för Lunds Skatteakademi har det bl.a. inneburit att vi fått ställa om till digitala seminarier. Det positiva är att vi nu når ut till en bredare krets men samtidigt har vi inte haft möjlighet till den i många avseende viktiga eftersitsen.

 

Detta förändrar inte det faktum att vårterminen har bjudit på både intressanta och viktiga ämnen.

 

En inblick i Skatteverkets internationella samarbete Post BEPS, med Petra Jacobsen, Henrik Spirén och Jesper Persson, samtliga Skatteverket.

EU-domstolen och de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna med Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, Professor Cécile Brokelind, Lunds Universitet, och Coen Deij, Deloitte.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade regler för tillfälligt arbete i Sverige, med Britt-Marie Hallberg Eriksson, Skatteverket, Christian Johansson, KPMG och Vladimir Marica, KPMG.

Vårterminen avslutades med att Richard Croneberg pratade om bl.a. sin avhandling Att motverka skatteflykt – en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk.

Vi vill tacka samtliga föredragshållare för sitt engagemang och deltagande i seminarierna.

 

Vi hoppas att vi till hösten kan börja i alla fall med hybrida seminarier med tillhörande eftersits samtidigt som vi når ut till en bredare krets. Vi har flera uppslag till höstens seminarier, men om det är någon som har förslag på ämnen är ni välkomna att kontakta undertecknade.

 

Vi vill med detta tacka alla som deltagit i vårens seminarier och ser fram mot att träffa alla i höst.

 

Ha en god sommar!

Mats Tjernberg och Peter Nilsson

 

För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. Seminarierna, som hålls vid ett par tillfällen varje termin, inleds med ett föredrag från någon forskare, och avslutas med mingelbuffé och därtill hörande dryck. Seminarierna är kostnadsfria, vilket är ett resultat av flertalet generösa bidrag från våra samarbetsföretag.

Skatteakademins seminarier är en uppskattad mötesplats där privata och offentliga aktörer inom skatterätten träffas tillsammans med akademiker och studenter med inriktning mot skatterätt och offentlig ekonomi.

Höstens kommande seminarium