lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Handelsrättslig skriftserie

Institutionen för handelsrätt har utgett en skriftserie, den handelsrättsliga skriftserien, mellan 1989 och 2007. Där publicerades forskningsresultat i form av artiklar, avhandlingar, kongressrapporter, föredrag, kurslitteratur, studentuppsatser med mera inom handelsrätten.

Följande nummer har publicerats i skriftserien:

Nr 1 Letters of comfort, Clas Blixt, Krister Moberg, Michael Bogdan och Björn Lindquist, 1989 (slut på förlaget).

Nr 2 Vad är oskäligt? En analys av 36 § avtalslagen, Åsa Jansohn och Henrik Kjellin, 1990 (slut på förlaget).

Nr 3 En inblick i japansk avtalsrätt, Peter Henrysson, Etableringsmögligheter i Japan, Catharina Lydell och Martin Rosell, 1991.

Nr 4 Värdering av företag, Magnus Pfannenstill, Gunnar Flodhammar, Göran Ramberg och Gilbert Larsson, 1991.

Nr 5 Bolags- och skatterättsliga uppsatser, Elisabet Posselius, Martin Smiciklas, Magnus Brokelind och Olof Jakobsson, 1992.

Nr 6 Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, Axel Adlercreutz och Boel Flodgren, 1992.

Nr 7 Från amanuenserna till professorerna, 1992.

Nr 8 Fusion enligt ABL 14:8 - en skatte-, bolags- och redovisningsrättslig studie, Martin Smiciklas, 1993.

Nr 9 Towards an EC Tax Law, Cécile Brokelind, 1993.

Nr 10 Övningar för kurser i arbetsrätt, Carina Funck, Annamaria Johansson, Birgitta Nyström och Eva Schömer, 1994 (slut på förlaget).

Nr 11 Studiematerial för kurser i arbetsrätt, Carina Funck, Annamaria Johansson, Birgitta Nyström och Eva Schömer, 1995.

Nr 12 Immaterialrätt och konkurrensrätt, Mats Berger och Helena Starfelt, 1997.

Nr 13 Variationer på ett obligationsrättsligt tema, Red. Lars Gorton och Birgitta Nyström, 1998.

Nr 14 Artiklar i idrottsjuridik, Anneli Carlsson och Björn Lindquist, 1999.

Nr 15 Introduktion till komparativ och internationell avtalsrätt, Axel Adlercreutz och Lea Hatzidaki-Dahlström, 2003 (2:a uppl).

Nr 16 Arbetsrätt och konkurrensrätt, Ulrika Lindvall, Kristina Fors och Marie Streiffert, 2003.

Nr 17 Företagsöverlåtelser - nya utmaningar för arbetsrätten, Marie Streiffert och Johanna Thysell, 2006.

Nr 18 Patent och strid - nya former av protektionism?, Therese Ihre och Christina Ljungcrantz, 2007.