lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Inriktningar inom handelsrätt

Det handelsrättsliga ämnet innehåller kurser med inriktning på affärsjuridik, skatterätt och arbetsrätt. Våra kurser kan läsas både inom ett program eller som fristående kurser. För den som vill bli godkänd eller auktoriserad revisor ingår kurser i handelsrätt som ett obligatoriskt moment inom inriktningen redovisning och revision.

Affärsjuridik

Juridiken är en viktig del av affärslivet. Den affärsjuridiska inriktningen ger en fördjupning inom civilrättens område, särskilt kontraktsrätt, associationsrätt och marknadsrätt. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är värdefulla för den som arbetar med avtalsförhandling, företagsöverlåtelser, finansiering, bolagsstyrning, media och marknadsföring samt att hantera företagets immaterialrätter. En affärsjuridisk spets på din utbildning öppnar dörren till många intressanta yrken.

Läs mer om affärsjuridisk inriktning

Skatterätt

Skatter har blivit en allt viktigare fråga för både stora och små företag. Den skatterättsliga inriktningen ger en fördjupning inom skatterättens område, särskilt företags- och koncernbeskattning. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är relevanta för den som vill bli skattespecialist, revisor, ekonomichef, controller eller arbeta inom Skatteverket. Vi är särskilt starka inom området mervärdesskatt, beskattning av finansiella företag och EU-skatterätt.

Läs mer om skatterättslig inriktning

Arbetsrätt

Företagets personal är en allt viktigare resurs. Den arbetsrättsliga inriktningen ger en fördjupning inom arbetsrättens område, bl.a. medbestämmande i arbetslivet, kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Inriktningen ger kunskaper som är relevanta för den som vill arbeta med personalfrågor inom såväl privat som offentlig sektor. Vi har landets bredaste och djupaste utbildning i arbetsrätt.

Läs mer om arbetsrättslig inriktning

Redovisning och revision

Juridik ingår som en väsentlig del i revisorsyrket. För att uppfylla Revisorsnämndens krav för att bli godkänd eller auktoriserad revisor måste du läsa Juridisk översiktskurs, Beskattningsrätt och Revisorsjuridik. Kurserna ingår i inriktningen redovisning och revision inom ekonomie kandidatprogrammet. Vi har lång erfarenhet av att utbilda blivande revisorer i juridik.

Läs mer om inriktningen redovisning och revision