lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Affärsjuridik

Den affärsjuridiska inriktningen ger en fördjupning inom civilrättens område, särskilt kontraktsrätt, associationsrätt och marknadsrätt. Inriktningen ger juridiska kunskaper som är värdefulla för den som arbetar med avtalsförhandling, företagsöverlåtelser, finansiering, bolagsstyrning, media och marknadsföring samt att hantera företagets immaterialrätter. En affärsjuridisk spets på din utbildning öppnar dörren till många intressanta yrken.

Följande kurser erbjuds inom affärsjuridisk inriktning.

Kurskod Kursnamn Poäng Nivå
HARA04 Juridisk översiktskurs 15 1-30
HARA18 Företagsjuridik I 15 1-30
HARA23 Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 1-30
HARA30 Legal Aspects on Artificial Intelligence 7,5 1-30
HARG21 EU Law 7,5 31-60
HARG20 EU Law 15 31-60
HARG12 Aktiebolagsrätt 15 31-60
HARG10 Marknadsföringsrätt och immaterialrätt 15 31-60
HARG11 EU:s marknads- och konkurrensrätt 15 31-60
HARG03 Kommersiell avtalsrätt och förhandling 15 31-60
HARH02 Rättsliga aspekter på artificiell intelligens 7,5 61-90
HARH13 Affärsjuridisk kandidatuppsats 15 61-90