lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsrätt

Arbetsrätt - en viktig del av samhällslivet

Den arbetsrättsliga fördjupningen är tänkt att ge en gedigen rättslig grund för den som vill arbeta med arbetsrätt inom såväl privat som offentlig sektor. Inom denna inriktningen får du träning i att nå förhandlingslösningar och i att träffa kollektivavtal.

Fördjupningen innehåller tre olika nivåer. Studenternas färdigheter på att uttrycka sig i tal och skrift tränas och fördjupas succesivt på de olika nivåerna och svårighetsgraden ökas efterhand. Fördjupningsalternativet om 90 hp (varav 75 hp är arbetsrätt och 15 hp är juridisk översiktkurs) är den mest omfångsrika utbildningen i arbetsrätt i landet.

Följande kurser erbjuds inom arbetsrättslig inriktning.

Kurskod Kursnamn Poäng Nivå
HARA04 Juridisk översiktskurs (ej för PA-programmet) 15 1-30
HARA06 Arbetsrätt I 15 1-30
PEAB04 Arbetsrättslig grundkurs (inom PA-programmet) 15 1-30
PEAB05 Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext (inom PA-programmet) 15 1-30
HARG06 Arbetsrätt II 15 31-60
HARG16 Internationell och komparativ arbetsrätt 15 31-60
HARH06 Arbetsrätten i metod och tillämpning 15 61-90
HARH16 Kandidatuppsats i arbetsrätt 15 61-90