lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Redovisning och revision

Har du planer på att bli företagsledare eller revisor? Då ska du titta närmare på de kurser som ingår i denna fördjupning!

Den bolagsrättsliga fördjupningen är tänkt att ge en gedigen rättslig grund för den som vill arbeta med bolagsrättsliga frågor. Företagsledare och revisorer kommer dagligen i kontakt med dessa frågor. Flera kurser inom fördjupningen riktar sig till studenter som är intresserade av revisions- och revisorsfrågor.

Information om utbildningskrav för revisorer (Revisorsinspektionen)

Följande kurser erbjuds inom inriktning mot redovisning och revison.

Kurskod Kursnamn Poäng Nivå
HARA04 Juridisk översiktskurs 15 1-30
HARA19 Beskattningsrätt I 15 1-30
HARA29 Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I 15 1-30
HARG04 Revisorsjuridik 15 31-60
HARG09 Beskattningsrätt II 15 31-60
HARH13 Affärsjuridisk kandidatuppsats 15 61-90