lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skatterätt

Skatternas företagsekonomiska betydelse ökar år från år och ekonomiska beslut som kräver kunskap om skatter blir allt mer komplexa i både stora multinationella och små nationella företag. Perspektivet förskjuts i takt med globaliseringen från nationellt till internationellt. Specialisering i skatterätt är särskilt intressant för dig som planerar att bli revisor, ekonomichef eller controller, men också för dig som tänker dig en karriär inom Skatteverket, som rekryterar många ekonomer.

Den inledande kursen för dig som vill specialisera sig i skatterätt är Beskattningsrätt I, följt av Beskattningsrätt II. Har du läst 60 hp handelsrätt och minst 30 hp i skatterätt  kan du specialisera dig ytterligare inom internationell beskattning.

Institutionen  driver också ett Magisterprogran i europeisk och internationell skatterätt.

Följande kurser erbjuds inom skatterättslig inriktning.

Kurskod Kursnamn Poäng Nivå
HARA04 Juridisk översiktskurs 15 1-30
HARA19 Beskattningsrätt I 15 1-30
HARA29 Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I 15 1-30
HARG09 Beskattningsrätt II 15 31-60
HARH11 Internationell beskattning 15 31-60
HARH13 Affärsjuridisk kandidatuppsats 15 61-90