lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning

Studievägledaren kan hjälpa dig med studierelaterade problem, lägga upp en studieplan, ge ämnesspecifik vägledning och information om institutionens ämnes- och kursutbud, kombinationsmöjligheter och relevans för framtidens arbetsmarknad. Studievägledaren kan även vara behjälplig för studenter som vill byta studieinriktning eller som är osäkra på hur de vill komponera sina fortsatta studier så att de passar deras förutsättningar, intressen och framtidsplaner. Till studievägledarens uppgifter hör även att samordna stöd till studenter med funktionshinder.

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00

Mottagningstider:
Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.30-12.00

Information om institutionens utbud av kurser

Information om antagning och anmälan

Viktiga datum för ansökan

Sofia Rosendahl
Studievägledare

sofia.rosendahl@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 95
Rum: EC2-393

Sofia Rosendahl

Besök oss

Institutionen för handelsrätt
Ole Römers väg 6
223 63 Lund

Vi sitter på 3.e vån i EC2-byggnaden på Ekonomihögskolan